Panel používateľa

Cookies

Spoločnost Miroslava Bartošová, Sládkovičova 3293, 900 27 Bernolákovo, IČO: 50803778, DIČ: 1122067254, ktorá je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Senec, číslo živnostenského registra: 140-21125 používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu používané za účelom merania návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazovania webových stránok www.majstore.sk. Cookies sú spracovávané na základe oprávneného záujmu spoločnosti.

Údaje, ktoré prevádzkocvateľ takto získa, môžu byť sprístupnené ďalšiemu spracovateľovi, najmä prevádzkovateľovi služieb Google.

Webové stránky je možné používať i režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované najmä prostredníctvom služby Google Analytics, prevádzkovanou spoločnosžou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Vezmite prosím na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 - požadovať od nás informáciu, aké osobné údaje spracovávame,

 - požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov, 

 - vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto údaje enchať aktualizovať alebo opraviť,

 - požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov - spoločnoť výmaz uskutoční, ak nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti

 - v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiach so spracovávaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 

Spoločnosť Miroslava Bartošová, zhromažďuje na svojich webových stránkach nasledujúce súbory cookies:

Cookies tretích strán - Google Analytics

Účel: získanie štatistických informácií

Expirácia: podľa nastavenia prehliadača/prípadne do odstránenia

Prihlásenie

Prevádzkovateľ webu, Miroslava Bartošová, Sládkovičova 3293, 900 27 Bernolákovo, IČO: 50803778, ako správca osobných údajov, spracováva na tomto webe cookies potrebné pre fungovanie webových stránok a pre analytické účely. Viac informácií