Panel používateľa

Zásady spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.apíla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktrým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení platnom a účinnom od 25.5.2018.

Prevádzkovateľ týchto internetových stránok je Miroslava Bartošová, Sládkovičova 3293, 900 27 Bernolákovo, IČO: 50803778, DIČ: 1122067254, ktorá je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Senec, číslo živnostenského registra: 140-21125.

Kontaktné údaje:

Telefónne číslo: 0948 388 048

E-mail: info@majstore.sk

 

Na našich stránkach spracúvame nasledujúce osobné údaje:

V rámci procesu objednávky - meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail. Tieto osobné údaje sú spracúvané za účelom spracovania a doručenia objednávky. Právny základ na spracovanie osobných údajov: Spracovanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnuté k tomu, aby sme s vami mohli uzavrieť zmluvu a v prípade ak nám osobné údaje neposkytnete, nemôžeme s Vami uzavrieť zmluvu.

Pri registrácii - meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail. Tieto osobné údaje sú spracúvané z dôvodu vedenia registrácie účtu.

 

Právny základ na spracovanie osobných údajov: Spracovanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov. 

 

Prihlásenie

Prevádzkovateľ webu, Miroslava Bartošová, Sládkovičova 3293, 900 27 Bernolákovo, IČO: 50803778, ako správca osobných údajov, spracováva na tomto webe cookies potrebné pre fungovanie webových stránok a pre analytické účely. Viac informácií