Kontaktné údaje

Kontakty
Telefón: +421 948 388 048
E-mail: info@majstore.sk

Kamenná prevádzka
Sládkovičova 3293
900 27 Bernolákovo
Slovensko

Zodpovedný vedúci: p. Miroslava Bartošová

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok: 8:00 – 18:00
sobota: 8:00 – 13:00
nedeľa: zatvorené

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Miroslava Bartošová
Sídlo spoločnosti: Sládkovičova 3293, 900 27 Bernolákovo

IČO: 50803778
IČ DPH: SK1122067254 (platiteľ DPH)

Podnikateľ je zapísaný dňa 16.03.2017 v živnostenskom registri, vedenom Okresným úradom Senec, pod číslom 140-21125.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK88 0900 0000 0051 2736 2159
BIC (SWIFT): GIBASKBX

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Slovensko

Telefón: +421 2 58 27 21 72
E-mail: ba@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Kontaktujte nás

nepovinný údaj