FOVAL CE 100ml proti komárom, mravcom a muchám
search

FOVAL CE 100ml proti komárom, mravcom a muchám

7,900 €   s DPH

6,583 €   bez DPH

2 dni

FOVAL CE je veľmi silný insekticíd proti lietajúcemu a lezúcemu hmyzu.Je veľmi efektívny v boji proti komárom vo vegetácii (trávnik, živé ploty, kríky, stromy, lemované cesty) a proti muchám vo vidieckom prostredí, v stajniach a na farmách. Insekticíd je zároveň účinný aj proti mravcom, plošticiam a kliešťom.

Množstvo
Na sklade

Balenie obsahuje aj dávkovaciu striekačku.

FOVAL CE je koncentrovaný produkt, ktorý sa riedi vodou. Z jedného 100 ml balenia môžete vyrobiť až 10 litrov postreku!


Účinné látky:

cypermetrín (80 g/kg), tetrametrín (20 g/kg), piperonyl butoxid (100 g/kg)

Obsahuje benzénsulfónovú kyselinu, C10-13-alkyl deriváty, vápenaté soli.

Dávkovanie pre 100 ml insekticídu:

Lietajúci hmyz: 100 ml / 5-10 litrov vody (koncentrácia 1-2%)

Lezúci hmyz: 100 ml / 2,5-5 litrov vody (koncentrácia 2-4%)

Zmes je klasifikovaná ako:
Eye Dam. 1 H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Carc. 2 H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
Aquatic Acute 1 H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
Aquatic Chronic 1 H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
----------------------------------------------------------
Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

EKOLAS
06187
4 ks.

Špecifické referencie

EAN13:
8002297202442
Komentáre (0)
Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.